Hòa mạng thuê bao 088 cùng Vinaphone

Bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về cách chọn sim số đẹp sao cho đúng cách. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách chọn sim đầu 088 nhé!

>>>Tham khảo thêm:

Hòa mạng thuê bao di động 088 Vinaphone

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Vinaphone:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

091.26.7.1997 Giá : 4,800,000      < - > 094.31.5.1981 Giá : 3,800,000
091.25.5.1997 Giá : 4,800,000      < - > 094.28.3.1981 Giá : 3,800,000
091.24.6.1997 Giá : 4,800,000      < - > 0919.96.2009 Giá : 3,800,000
0899 007 008 Giá : 4,800,000      < - > 0919.11.99.86 Giá : 3,800,000
0898.82.28.28 Giá : 4,800,000      < - > 0919 903679 Giá : 3,800,000
0898.79.49.79 Giá : 4,800,000      < - > 0919 672005 Giá : 3,800,000
0898 888583 Giá : 4,800,000      < - > 0919 651998 Giá : 3,800,000
0898 888323 Giá : 4,800,000      < - > 0919 639386 Giá : 3,800,000
0898 888313 Giá : 4,800,000      < - > 0919 581997 Giá : 3,800,000
0898 888303 Giá : 4,800,000      < - > 0919 195399 Giá : 3,800,000
0898 84 3456 Giá : 4,800,000      < - > 0919 163111 Giá : 3,800,000
0898 511777 Giá : 4,800,000      < - > 09189.232.89 Giá : 3,800,000
0898 05 07 09 Giá : 4,800,000      < - > 0918.92.1995 Giá : 3,800,000
0898 04 77 99 Giá : 4,800,000      < - > 0918.9.6.1998 Giá : 3,800,000
089.88883.22 Giá : 4,800,000      < - > 0918.62.1980 Giá : 3,800,000
089 88 00007 Giá : 4,800,000      < - > 0918.56.1996 Giá : 3,800,000
08888.123.99 Giá : 4,800,000      < - > 0918.51.51.55 Giá : 3,800,000
0888.28.38.18 Giá : 4,800,000      < - > 0918.22.1992 Giá : 3,800,000
0888 886848 Giá : 4,800,000      < - > 0918.16.2005 Giá : 3,800,000
0888 779279 Giá : 4,800,000      < - > 0918 996896 Giá : 3,800,000
0888 683068 Giá : 4,800,000      < - > 0918 832989 Giá : 3,800,000
0888 386966 Giá : 4,800,000      < - > 0918 733799 Giá : 3,800,000
0888 383779 Giá : 4,800,000      < - > 0917.413.979 Giá : 3,800,000
0888 299268 Giá : 4,800,000      < - > 0917.33.1997 Giá : 3,800,000
0888 289286 Giá : 4,800,000      < - > 0917.15.1979 Giá : 3,800,000
0888 131686 Giá : 4,800,000      < - > 0917.04.1994 Giá : 3,800,000
0886.29.69.79 Giá : 4,800,000      < - > 0917 777378 Giá : 3,800,000
0886.17.6668 Giá : 4,800,000      < - > 0917 627789 Giá : 3,800,000
0886.11.2828 Giá : 4,800,000      < - > 0917 422345 Giá : 3,800,000
0886.0886.79 Giá : 4,800,000      < - > 0916.88.22.00 Giá : 3,800,000
0886.08.7878 Giá : 4,800,000      < - > 0916.87.69.69 Giá : 3,800,000
0886 888626 Giá : 4,800,000      < - > 0916.83.1997 Giá : 3,800,000
0886 888393 Giá : 4,800,000      < - > 0916.50.5500 Giá : 3,800,000
0886 741368 Giá : 4,800,000      < - > 0916.47.38.38 Giá : 3,800,000
0886 731368 Giá : 4,800,000      < - > 0916.29.1997 Giá : 3,800,000
0886 721368 Giá : 4,800,000      < - > 0916.28.1268 Giá : 3,800,000
0886 689679 Giá : 4,800,000      < - > 0916.1988.79 Giá : 3,800,000
0886 677868 Giá : 4,800,000      < - > 0916 899698 Giá : 3,800,000
0886 589868 Giá : 4,800,000      < - > 0916 788885 Giá : 3,800,000
0886 575868 Giá : 4,800,000      < - > 0916 610168 Giá : 3,800,000
0886 571368 Giá : 4,800,000      < - > 0916 441996 Giá : 3,800,000
0886 491368 Giá : 4,800,000      < - > 0916 424789 Giá : 3,800,000
0886 461368 Giá : 4,800,000      < - > 0916 333188 Giá : 3,800,000
0886 355688 Giá : 4,800,000      < - > 0916 289586 Giá : 3,800,000
0886 323688 Giá : 4,800,000      < - > 0916 272979 Giá : 3,800,000
0886 282979 Giá : 4,800,000      < - > 0916 201998 Giá : 3,800,000
0886 229222 Giá : 4,800,000      < - > 0916 183986 Giá : 3,800,000
0886 199119 Giá : 4,800,000      < - > 0915.96.1919 Giá : 3,800,000
0888.49.59.89 Giá : 4,850,000      < - > 0915.86.93.86 Giá : 3,800,000
0888 661886 Giá : 4,880,000      < - > 0915.63.1987 Giá : 3,800,000
0948 00 66 00 Giá : 4,900,000      < - > 0915.62.1987 Giá : 3,800,000
0941.62.67.68 Giá : 4,900,000      < - > 0915.33.88.38 Giá : 3,800,000
0913 452368 Giá : 4,900,000      < - > 0915.31.61.51 Giá : 3,800,000
0911 227222 Giá : 4,900,000      < - > 0915.14.1986 Giá : 3,800,000
091.86.79.368 Giá : 4,900,000      < - > 0915.01.1100 Giá : 3,800,000
091.79.33568 Giá : 4,900,000      < - > 0915 325333 Giá : 3,800,000
091.79.22568 Giá : 4,900,000      < - > 0915 191719 Giá : 3,800,000
091.68.141.68 Giá : 4,900,000      < - > 0915 111 068 Giá : 3,800,000
09.479.579.68 Giá : 4,900,000      < - > 0914.2222.00 Giá : 3,800,000
0898 885151 Giá : 4,900,000      < - > 0913.99.22.00 Giá : 3,800,000
0898 885050 Giá : 4,900,000      < - > 0913.79.6116 Giá : 3,800,000
0898 884949 Giá : 4,900,000      < - > 0913.66.22.00 Giá : 3,800,000
0898 884747 Giá : 4,900,000      < - > 0913.55.11.00 Giá : 3,800,000
0898 883535 Giá : 4,900,000      < - > 0913 968598 Giá : 3,800,000
0898 883434 Giá : 4,900,000      < - > 0913 968298 Giá : 3,800,000
0898 883030 Giá : 4,900,000      < - > 0913 931569 Giá : 3,800,000
0898 882727 Giá : 4,900,000      < - > 0913 929179 Giá : 3,800,000
0898 882525 Giá : 4,900,000      < - > 0913 892211 Giá : 3,800,000
0898 882424 Giá : 4,900,000      < - > 0913 795889 Giá : 3,800,000
0898 882323 Giá : 4,900,000      < - > 0913 737886 Giá : 3,800,000
0898 881717 Giá : 4,900,000      < - > 0913 236239 Giá : 3,800,000
0898 881515 Giá : 4,900,000      < - > 0913 219286 Giá : 3,800,000
0898 479379 Giá : 4,900,000      < - > 0912.93.2000 Giá : 3,800,000
0898 222678 Giá : 4,900,000      < - > 0912.71.71.78 Giá : 3,800,000
094 357 8998 Giá : 4,950,000      < - > 0912.66.00.11 Giá : 3,800,000
0916.51.7799 Giá : 4,950,000      < - > 0912.55.22.11 Giá : 3,800,000
0915.24.8866 Giá : 4,950,000      < - > 0912.33.22.00 Giá : 3,800,000
09114.92.666 Giá : 4,950,000      < - > 0912.33.2015 Giá : 3,800,000
0911 297666 Giá : 4,950,000      < - > 0912 892669 Giá : 3,800,000
0898 888983 Giá : 4,950,000      < - > 0912 869569 Giá : 3,800,000
0898 888387 Giá : 4,950,000      < - > 0912 833569 Giá : 3,800,000
0898 888331 Giá : 4,950,000      < - > 0912 811855 Giá : 3,800,000
0898 888086 Giá : 4,950,000      < - > 0912 789986 Giá : 3,800,000
0898 808979 Giá : 4,950,000      < - > 0912 658000 Giá : 3,800,000
089.88886.39 Giá : 4,950,000      < - > 0912 629886 Giá : 3,800,000
089.88886.22 Giá : 4,950,000      < - > 0912 345781 Giá : 3,800,000
089.88886.00 Giá : 4,950,000      < - > 0912 245255 Giá : 3,800,000
089.88882.83 Giá : 4,950,000      < - > 0912 219986 Giá : 3,800,000
08884.38889. Giá : 4,950,000      < - > 0912 111599 Giá : 3,800,000
0888.76.68.79 Giá : 4,950,000      < - > 09118.3.1985 Giá : 3,800,000
0886 494494 Giá : 4,950,000      < - > 0911.79.79.09 Giá : 3,800,000
0949.888.669 Giá : 5,000,000      < - > 0911.79.6866 Giá : 3,800,000
0949.23.32.32 Giá : 5,000,000      < - > 0911.67.5789 Giá : 3,800,000
0949.00.55.00 Giá : 5,000,000      < - > 0911.666.365 Giá : 3,800,000
0949 868779 Giá : 5,000,000      < - > 0911.62.8886 Giá : 3,800,000
0949 646686 Giá : 5,000,000      < - > 0911.62.47.47 Giá : 3,800,000
0949 565979 Giá : 5,000,000      < - > 0911.56.55.56 Giá : 3,800,000
0949 515777 Giá : 5,000,000      < - > 0911.55.1972 Giá : 3,800,000
0949 477577 Giá : 5,000,000      < - > 0911.33.55.00 Giá : 3,800,000
0949 44 1989 Giá : 5,000,000      < - > 0911.15.79.68 Giá : 3,800,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim dễ nhớ:


Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim dễ nhớ

Dịch vụ di động được thiết kế riêng cho những người luôn bắt nhịp xu hướng và dẫn dắt trào lưu, năng động và sành điệu! Hãy hoà mạng VinaPhone 088 để:
- Hưởng những ưu đãi hấp dẫn từ hàng trăm thương hiệu uy tín trong các lĩnh vực ẩm thực, du lịch, công nghệ, điện máy, khách sạn, du lịch, giáo dục, y tế, hàng không,...
- Trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao với những tiện ích và giá trị phục vụ vượt trội
- Giải toả mối lo về những hoá đơn điện thoại "bất thường"
- Sở hữu số điện thoại "song phát" với ý nghĩa phát tài phát lộc, mang lại may mắn, hạnh phúc và thành công
088: Sành, chất và sang

Các gói cước Vinaphone

Với mục tiêu xây dựng để tạo nên một cộng đồng sử dụng 088 hiện đại, phong cách,“dám khác biệt” – sẵn sàng thay đổi và trải nghiệm, lần đầu tiên VinaPhone đã thiết kế gói cước Combo tất cả trong 1, bao gồm cả dịch vụ thoại, nhắn tin và dịch vụ data cộng với nhiều ưu đãi chưa từng có cho cộng đồng 088. Bạn có thể tự tin khẳng định đẳng cấp với các gói cước cho giới trẻ với cực “SÀNH”, gói cước cho dân văn phòng quá “CHẤT” và gói cước hạng “SANG” dành cho các doanh nhân”.

Ví dụ với gói Sành, bạn chỉ phải trả 188.000 đ tháng là có thể sử dụng miễn phí: 1,2 GB dữ liệu tốc độ cao, 888 phút gọi nội mạng, 158 SMS nội mạng, 38 phút gọi ngoại mạng, 28 SMS ngoại mạng và dịch vụ nhạc chuông chờ Ringstone. Một mức giá cực kỳ hấp dẫn so với những ưu đãi nhận được.

Ngay khi hòa mạng trả sau, thuê bao sẽ được tặng thẻ hội viên để gia nhập cộng đồng 088 và tận hưởng sự chăm sóc tận tình của nhà mạng cùng rất nhiều ưu đãi từ các đối tác khác. Cụ thể, thuê bao sẽ được tặng quà sinh nhật, hưởng ưu đãi tại các điểm liên kết của VinaPhone thuộc các lĩnh vực sức khỏe, bảo hiểm, giáo dục... được tích điểm đổi quà tặng trên ứng dụng chăm sóc khách hàng VinaPhone Plus...

Đặc biệt với các hội viên 088 Premium (đăng ký gói cước trả sau mức từ 1.488.000 đ/tháng trở lên) sẽ được ưu tiên phục vụ tại đường dây hotline dành cho khách VIP, có nhân viên hỗ trợ chuyên trách có thể phục vụ tại địa chỉ của khách hàng khi có yêu cầu, ưu tiên mức cao nhất có thể tại điểm giao dịch và contact center; được sử dụng dịch vụ phòng chờ sân bay cho tất cả các chuyến bay nội địa và quốc tế tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng (10 lần/năm); chỉ phải trả 500.000 đ/năm cho gói khám sức khỏe tổng quát trị giá lên tới hơn 1,8 triệu đồng tại các bệnh viện lớn có uy tín như Vinmec, Thu Cúc, Hoàn Mỹ...

>>>Xem thêm các bài viết khác:


ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simsodepvinaphone.com.vn/2017/08/088-vinaphone.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét