Trải nghiệm không giới hạn với mạng 4G của Vinaphone

Mạng 4G Vinaphone dự kiến sẽ được phủ sóng trên cả nước, giá cước 4G hấp dẫn, mạng 4G của Vinaphone chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách hàng. Bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về gói cước Speed 199 Vinaphone. Hôm nay chúng sẽ sẽ cùng tìm hiểu về mạng 4G Vinaphone nhé.

>>>Tham khảo thêm:

Giới thiệu mạng 4G Vinaphone

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Vinaphone:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0915.78.1983 Giá : 4,200,000      < - > 0898.22.77.22 Giá : 4,000,000
0915.73.1986 Giá : 4,200,000      < - > 0898.21.8866 Giá : 4,000,000
0915.62.1975 Giá : 4,200,000      < - > 0898 757868 Giá : 4,000,000
0915.62.1973 Giá : 4,200,000      < - > 0898 715 666 Giá : 4,000,000
0915.59.1980 Giá : 4,200,000      < - > 0898 714 666 Giá : 4,000,000
0915.48.1987 Giá : 4,200,000      < - > 0898 511551 Giá : 4,000,000
0915.47.1979 Giá : 4,200,000      < - > 0898 471666 Giá : 4,000,000
0915.47.1978 Giá : 4,200,000      < - > 0898 468789 Giá : 4,000,000
0915.46.1995 Giá : 4,200,000      < - > 0898 171979 Giá : 4,000,000
0915.41.1984 Giá : 4,200,000      < - > 0898 138333 Giá : 4,000,000
0915.37.1983 Giá : 4,200,000      < - > 0898 123679 Giá : 4,000,000
0915.26.9669 Giá : 4,200,000      < - > 0898 123368 Giá : 4,000,000
0915.26.1996 Giá : 4,200,000      < - > 088888.66.74 Giá : 4,000,000
0915.26.1994 Giá : 4,200,000      < - > 088888.65.60 Giá : 4,000,000
0915.25.1976 Giá : 4,200,000      < - > 088888.55.65 Giá : 4,000,000
0915.21.1975 Giá : 4,200,000      < - > 088888.39.38 Giá : 4,000,000
0915.18.9339 Giá : 4,200,000      < - > 088888.1.6.67 Giá : 4,000,000
0915.14.1973 Giá : 4,200,000      < - > 088888.1.2.77 Giá : 4,000,000
0915.12.1221 Giá : 4,200,000      < - > 08888.97.568 Giá : 4,000,000
0915.11.28.89 Giá : 4,200,000      < - > 08888.46.333 Giá : 4,000,000
0915 051970 Giá : 4,200,000      < - > 0888.889.114 Giá : 4,000,000
0914.9999.83 Giá : 4,200,000      < - > 0888.79.82.79 Giá : 4,000,000
0914.9999.37 Giá : 4,200,000      < - > 0888.79.5886 Giá : 4,000,000
0914.83.1994 Giá : 4,200,000      < - > 0888.79.16.79 Giá : 4,000,000
0914.83.1974 Giá : 4,200,000      < - > 0888.79.01.79 Giá : 4,000,000
0914.81.1996 Giá : 4,200,000      < - > 0888.78.1996 Giá : 4,000,000
0914.81.1972 Giá : 4,200,000      < - > 0888.72.6668 Giá : 4,000,000
0914.79.1971 Giá : 4,200,000      < - > 0888.71.6665 Giá : 4,000,000
0914.58.1997 Giá : 4,200,000      < - > 0888.62.62.79 Giá : 4,000,000
0914.58.1993 Giá : 4,200,000      < - > 0888.59.6665 Giá : 4,000,000
0914.54.1997 Giá : 4,200,000      < - > 0888.5666.57 Giá : 4,000,000
0914.54.1995 Giá : 4,200,000      < - > 0888.5666.27 Giá : 4,000,000
0914.54.1994 Giá : 4,200,000      < - > 0888.55.1997 Giá : 4,000,000
0914.53.1997 Giá : 4,200,000      < - > 0888.484.688 Giá : 4,000,000
0914.53.1977 Giá : 4,200,000      < - > 0888.3883.58 Giá : 4,000,000
0914.45.1998 Giá : 4,200,000      < - > 0888.3883.18 Giá : 4,000,000
0914.45.1997 Giá : 4,200,000      < - > 0888.3666.12 Giá : 4,000,000
0914.45.1996 Giá : 4,200,000      < - > 0888.3666.02 Giá : 4,000,000
0914.45.1995 Giá : 4,200,000      < - > 0888.34.6668 Giá : 4,000,000
0914.45.1993 Giá : 4,200,000      < - > 0888.32.1986 Giá : 4,000,000
0914.34.1987 Giá : 4,200,000      < - > 0888.31.6866 Giá : 4,000,000
0914.23.1988 Giá : 4,200,000      < - > 0888.2666.30 Giá : 4,000,000
0914.21.1991 Giá : 4,200,000      < - > 0888.257.888 Giá : 4,000,000
0913.99.55.89 Giá : 4,200,000      < - > 0888.25.39.39 Giá : 4,000,000
0913.47.1998 Giá : 4,200,000      < - > 0888.23.6866 Giá : 4,000,000
0913.43.1991 Giá : 4,200,000      < - > 0888.183.683 Giá : 4,000,000
0913.41.1982 Giá : 4,200,000      < - > 0888.18.3399 Giá : 4,000,000
0913.35.1996 Giá : 4,200,000      < - > 0888.18.28.58 Giá : 4,000,000
0913.22.1997 Giá : 4,200,000      < - > 0888.178.878 Giá : 4,000,000
0913.22.1972 Giá : 4,200,000      < - > 0888.11.1982 Giá : 4,000,000
0913 691589 Giá : 4,200,000      < - > 0888.09.4567 Giá : 4,000,000
0912.88.15.99 Giá : 4,200,000      < - > 0888.0880.36 Giá : 4,000,000
0912.66.1369 Giá : 4,200,000      < - > 0888.0880.19 Giá : 4,000,000
0912.65.1984 Giá : 4,200,000      < - > 0888.08.08.12 Giá : 4,000,000
0912.63.1976 Giá : 4,200,000      < - > 0888.08.02.08 Giá : 4,000,000
0912.116.336 Giá : 4,200,000      < - > 0888 983989 Giá : 4,000,000
0912.01.1976 Giá : 4,200,000      < - > 0888 973666 Giá : 4,000,000
0912.01.1971 Giá : 4,200,000      < - > 0888 967666 Giá : 4,000,000
0911.39.6669 Giá : 4,200,000      < - > 0888 943666 Giá : 4,000,000
0911.08.48.68 Giá : 4,200,000      < - > 0888 924666 Giá : 4,000,000
091.78.99990 Giá : 4,200,000      < - > 0888 883897 Giá : 4,000,000
091.27.4.1983 Giá : 4,200,000      < - > 0888 883896 Giá : 4,000,000
091.22.7.1971 Giá : 4,200,000      < - > 0888 883469 Giá : 4,000,000
09 11 55 7899 Giá : 4,200,000      < - > 0888 882457 Giá : 4,000,000
0899 222688 Giá : 4,200,000      < - > 0888 812889 Giá : 4,000,000
0899 221997 Giá : 4,200,000      < - > 0888 745666 Giá : 4,000,000
0899 221995 Giá : 4,200,000      < - > 0888 743666 Giá : 4,000,000
0899 221992 Giá : 4,200,000      < - > 0888 702666 Giá : 4,000,000
0899 221990 Giá : 4,200,000      < - > 0888 694666 Giá : 4,000,000
0899 221985 Giá : 4,200,000      < - > 0888 639986 Giá : 4,000,000
0899 221983 Giá : 4,200,000      < - > 0888 622010 Giá : 4,000,000
0899 211288 Giá : 4,200,000      < - > 0888 611681 Giá : 4,000,000
0899 096969 Giá : 4,200,000      < - > 0888 606889 Giá : 4,000,000
0898.66.88.38 Giá : 4,200,000      < - > 0888 575979 Giá : 4,000,000
0898.19.19.39 Giá : 4,200,000      < - > 0888 574666 Giá : 4,000,000
0898 888782 Giá : 4,200,000      < - > 0888 550558 Giá : 4,000,000
0898 888781 Giá : 4,200,000      < - > 0888 491666 Giá : 4,000,000
0898 888780 Giá : 4,200,000      < - > 0888 452666 Giá : 4,000,000
0898 888739 Giá : 4,200,000      < - > 0888 417666 Giá : 4,000,000
0898 888581 Giá : 4,200,000      < - > 0888 408666 Giá : 4,000,000
0898 888381 Giá : 4,200,000      < - > 0888 307666 Giá : 4,000,000
0898 888239 Giá : 4,200,000      < - > 0888 246866 Giá : 4,000,000
0898 888180 Giá : 4,200,000      < - > 0888 241666 Giá : 4,000,000
0898 888152 Giá : 4,200,000      < - > 0888 21 4078 Giá : 4,000,000
0898 233334 Giá : 4,200,000      < - > 0888 184666 Giá : 4,000,000
0898 200900 Giá : 4,200,000      < - > 0888 088939 Giá : 4,000,000
089 888 04 88 Giá : 4,200,000      < - > 0886.92.96.96 Giá : 4,000,000
0888 131568 Giá : 4,200,000      < - > 0886.79.68.52 Giá : 4,000,000
0886.73.3979 Giá : 4,200,000      < - > 0886.75.4555 Giá : 4,000,000
0886 332688 Giá : 4,200,000      < - > 0886.74.6668 Giá : 4,000,000
0886 322688 Giá : 4,200,000      < - > 0886.49.1234 Giá : 4,000,000
0886 115688 Giá : 4,200,000      < - > 0886.34.1777 Giá : 4,000,000
0886 112688 Giá : 4,200,000      < - > 0886.332.668 Giá : 4,000,000
0886 011118 Giá : 4,200,000      < - > 0886.301.668 Giá : 4,000,000
0898.46.1368 Giá : 4,220,000      < - > 0886.24.3979 Giá : 4,000,000
0945.11.66.11 Giá : 4,250,000      < - > 0886.22.3868 Giá : 4,000,000
0918 119292 Giá : 4,250,000      < - > 0886.15.1616 Giá : 4,000,000
0917 839168 Giá : 4,250,000      < - > 0886 898585 Giá : 4,000,000
091.17.9.1993 Giá : 4,250,000      < - > 0886 763737 Giá : 4,000,000
091.16.8.1996 Giá : 4,250,000      < - > 0886 724555 Giá : 4,000,000

Có thể bạn chưa biết, Việt Nam sẽ được phủ sóng 4G rộng khắp cả nước bởi dịch vụ 4G của các nhà mạng lớn, tiêu biểu có nhà mạng Vinaphone. Tìm hiểu thông tin mạng 4G của Vinaphone qua bài viết này của chúng tôi nhé!

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim Vinaphone giá rẻ:

Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim Vinaphone giá rẻ

Mạng 4G của Vinaphone

Tại buổi tọa đàm đại diện Vinaphone ông Nguyễn Nam Long cũng tỏ ý sẵn sàng triển khai mạng 4G Vinaphone thử nghiệm tại Việt Nam. Trước mắt sẽ dự kiến thử nghiệm triển khai cho khách hàng tại 3 thành phố lớn đầu tiên trong cả nước trải nghiệm mạng 4G cực mạnh với mức giá cước phải chăng. Nhà mạng Vinaphone cho biết họ sẽ cung cấp dịch vụ 4G ngay trong tháng 11 năm 2015.

Mặc dù thông báo sau Viettel nhưng điểm khác biệt lớn nhất và cũng là ưu điểm của Vinaphone đó là người dùng không cần phải thay sim Vinaphone mới, trong khi đó Viettel yêu cầu người dùng nếu sử dụng són 4G thì phải đổi sim nhưng vẫn giữ được số điện thoại. Giá cước 4G của Vinaphone sẽ tương đương với cước 3G hiện nay.

Phó Tổng Giám đốc VNPT – ông Nguyễn Nam Long đã khẳng khái nhấn mạnh ”Chúng tôi đã chuẩn bị xong các trạm BTS, khi triển khai mạng 4G chỉ cần nâng cấp. Giá cước dành cho khách hàng hiện vẫn đang được công ty cân nhắc. Tuy nhiên, có thể thấy rằng mạng 4G khác mạng 3G ở tốc độ download, dự kiến là tính trên lượng dữ liệu khách hàng sử dụng mức giá sẽ không đổi. Khách hàng sẽ trả tiền vì download được nhanh hơn với dung lượng nhiều hơn trước”. Như vậy có thể thấy nhà mạng Vinaphone rất quyết tâm trong việc triển khai 4G phục vụ đến khách hàng.

Trên đây là một số những thông tin cơ bản về mạng 4G của Vinaphone ở Việt nam. Hy vọng với những thông tin trên đây sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về mạng 4G và luôn ủng hộ cho sự phát triển về các dịch vụ mới của Vinaphone.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:https://chonsimsodepvinaphone.blogspot.com/2017/08/4g-vinaphone.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét