Đường dây nóng mạng Vinaphone

Bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim năm sinh Vinaphone. Qua bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn các đường dây nóng của mạng Vinaphone để phục vụ lúc cần thiết. Hãy cùng tìm hiểu các dịch vụ, các đường dây nóng, số tổng đài Vinaphone và các liên hệ cần thiết quan trọng dưới đây.

>>>Tham khảo thêm:

Các đường dây nóng của mạng Vinaphone

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Vinaphone:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

08888.5.1998 Giá : 6,000,000      < - > 0911.496.777 Giá : 3,500,000
08888.5.1987 Giá : 6,000,000      < - > 0911.44.00.33 Giá : 3,500,000
08888.5.1983 Giá : 6,000,000      < - > 0911.38.28.38 Giá : 3,500,000
08888.3.1997 Giá : 6,000,000      < - > 0911.322.355 Giá : 3,500,000
08888.2.1993 Giá : 6,000,000      < - > 0911.32.59.59 Giá : 3,500,000
08888.2.1992 Giá : 6,000,000      < - > 0911.30.78.79 Giá : 3,500,000
08888.2.1987 Giá : 6,000,000      < - > 0911.28.8910 Giá : 3,500,000
08888.2.1985 Giá : 6,000,000      < - > 0911.27.7272 Giá : 3,500,000
08888.2.1982 Giá : 6,000,000      < - > 0911.252.262 Giá : 3,500,000
08888.1.1985 Giá : 6,000,000      < - > 0911.23.27.27 Giá : 3,500,000
08888.0.1985 Giá : 6,000,000      < - > 0911.2222.35 Giá : 3,500,000
08888.0.1982 Giá : 6,000,000      < - > 0911.220.229 Giá : 3,500,000
08888 868.15 Giá : 6,000,000      < - > 0911.22.2378 Giá : 3,500,000
08888 85.337 Giá : 6,000,000      < - > 0911.2.9.1994 Giá : 3,500,000
0888.97.39.79 Giá : 6,000,000      < - > 0911.19.68.79 Giá : 3,500,000
0888.885.119 Giá : 6,000,000      < - > 0911.16.26.86 Giá : 3,500,000
0888.885.118 Giá : 6,000,000      < - > 0911.12345.2 Giá : 3,500,000
0888.885.116 Giá : 6,000,000      < - > 0911.11.2424 Giá : 3,500,000
0888.885.113 Giá : 6,000,000      < - > 0911.0999.69 Giá : 3,500,000
0888.884.586 Giá : 6,000,000      < - > 0911.06.55.99 Giá : 3,500,000
0888.81.85.86 Giá : 6,000,000      < - > 0911.05.36.36 Giá : 3,500,000
0888.7999.43 Giá : 6,000,000      < - > 0911.05.19.19 Giá : 3,500,000
0888.75.3939 Giá : 6,000,000      < - > 0911.03.59.59 Giá : 3,500,000
0888.75.3939 Giá : 6,000,000      < - > 0911.03.56.56 Giá : 3,500,000
0888.71.8884 Giá : 6,000,000      < - > 0911.0123.89 Giá : 3,500,000
0888.6999.34 Giá : 6,000,000      < - > 0911.00.8338 Giá : 3,500,000
0888.4999.51 Giá : 6,000,000      < - > 0911.00.66.44 Giá : 3,500,000
0888.4999.48 Giá : 6,000,000      < - > 0911.00.10.20 Giá : 3,500,000
0888.4999.21 Giá : 6,000,000      < - > 0911.00.0202 Giá : 3,500,000
0888.43.86.86 Giá : 6,000,000      < - > 0911 998368 Giá : 3,500,000
0888.42.9991 Giá : 6,000,000      < - > 0911 997222 Giá : 3,500,000
0888.38.1986 Giá : 6,000,000      < - > 0911 996989 Giá : 3,500,000
0888.38.1983 Giá : 6,000,000      < - > 0911 993997 Giá : 3,500,000
0888.18.9998 Giá : 6,000,000      < - > 0911 993222 Giá : 3,500,000
0888.0999.34 Giá : 6,000,000      < - > 0911 987007 Giá : 3,500,000
0888.08.2013 Giá : 6,000,000      < - > 0911 986286 Giá : 3,500,000
0888.0666.87 Giá : 6,000,000      < - > 0911 981777 Giá : 3,500,000
0888.0666.18 Giá : 6,000,000      < - > 0911 980777 Giá : 3,500,000
0888.01.8884 Giá : 6,000,000      < - > 0911 979791 Giá : 3,500,000
0888 887780 Giá : 6,000,000      < - > 0911 968468 Giá : 3,500,000
0888 886684 Giá : 6,000,000      < - > 0911 965777 Giá : 3,500,000
0888 885882 Giá : 6,000,000      < - > 0911 963777 Giá : 3,500,000
0888 880178 Giá : 6,000,000      < - > 0911 962777 Giá : 3,500,000
0888 869866 Giá : 6,000,000      < - > 0911 962333 Giá : 3,500,000
0888 858859 Giá : 6,000,000      < - > 0911 961777 Giá : 3,500,000
0888 849993 Giá : 6,000,000      < - > 0911 960777 Giá : 3,500,000
0888 819879 Giá : 6,000,000      < - > 0911 958777 Giá : 3,500,000
0888 807 870 Giá : 6,000,000      < - > 0911 954777 Giá : 3,500,000
0888 805 850 Giá : 6,000,000      < - > 0911 953777 Giá : 3,500,000
0888 688660 Giá : 6,000,000      < - > 0911 952777 Giá : 3,500,000
0888 676979 Giá : 6,000,000      < - > 0911 951777 Giá : 3,500,000
0888 668664 Giá : 6,000,000      < - > 0911 950777 Giá : 3,500,000
0888 654654 Giá : 6,000,000      < - > 0911 948777 Giá : 3,500,000
0888 616636 Giá : 6,000,000      < - > 0911 946777 Giá : 3,500,000
0888 571986 Giá : 6,000,000      < - > 0911 934777 Giá : 3,500,000
0888 388279 Giá : 6,000,000      < - > 0911 932777 Giá : 3,500,000
0888 286686 Giá : 6,000,000      < - > 0911 931777 Giá : 3,500,000
0888 143456 Giá : 6,000,000      < - > 0911 930789 Giá : 3,500,000
0886.89.2345 Giá : 6,000,000      < - > 0911 930777 Giá : 3,500,000
0886.87.1986 Giá : 6,000,000      < - > 0911 928777 Giá : 3,500,000
0886.83.85.88 Giá : 6,000,000      < - > 0911 925777 Giá : 3,500,000
0886.79.79.29 Giá : 6,000,000      < - > 0911 924777 Giá : 3,500,000
0886.76.3456 Giá : 6,000,000      < - > 0911 921777 Giá : 3,500,000
0886.58.3456 Giá : 6,000,000      < - > 0911 920777 Giá : 3,500,000
0886.5252.79 Giá : 6,000,000      < - > 0911 914777 Giá : 3,500,000
0886.40.4567 Giá : 6,000,000      < - > 0911 911118 Giá : 3,500,000
0886.25.8868 Giá : 6,000,000      < - > 0911 911116 Giá : 3,500,000
0886.19.3456 Giá : 6,000,000      < - > 0911 910091 Giá : 3,500,000
0886.18.1102 Giá : 6,000,000      < - > 0911 906777 Giá : 3,500,000
0886.12.8868 Giá : 6,000,000      < - > 0911 905777 Giá : 3,500,000
0886.1111.22 Giá : 6,000,000      < - > 0911 903777 Giá : 3,500,000
0886.05.8668 Giá : 6,000,000      < - > 0911 902777 Giá : 3,500,000
0886.0000.55 Giá : 6,000,000      < - > 0911 901333 Giá : 3,500,000
0886 933668 Giá : 6,000,000      < - > 0911 898669 Giá : 3,500,000
0886 888696 Giá : 6,000,000      < - > 0911 883383 Giá : 3,500,000
0886 850850 Giá : 6,000,000      < - > 0911 878781 Giá : 3,500,000
0886 841368 Giá : 6,000,000      < - > 0911 868896 Giá : 3,500,000
0886 826286 Giá : 6,000,000      < - > 0911 860789 Giá : 3,500,000
0886 799777 Giá : 6,000,000      < - > 0911 808388 Giá : 3,500,000
0886 797789 Giá : 6,000,000      < - > 0911 78 1993 Giá : 3,500,000
0886 711368 Giá : 6,000,000      < - > 0911 779168 Giá : 3,500,000
0886 669933 Giá : 6,000,000      < - > 0911 777667 Giá : 3,500,000
0886 621621 Giá : 6,000,000      < - > 0911 777227 Giá : 3,500,000
0886 531368 Giá : 6,000,000      < - > 0911 774778 Giá : 3,500,000
0886 511368 Giá : 6,000,000      < - > 0911 76 1995 Giá : 3,500,000
0886 501368 Giá : 6,000,000      < - > 0911 755575 Giá : 3,500,000
0886 351368 Giá : 6,000,000      < - > 0911 74 1993 Giá : 3,500,000
0886 328328 Giá : 6,000,000      < - > 0911 73 1998 Giá : 3,500,000
0886 321368 Giá : 6,000,000      < - > 0911 73 1996 Giá : 3,500,000
0886 301368 Giá : 6,000,000      < - > 0911 73 1993 Giá : 3,500,000
0886 268688 Giá : 6,000,000      < - > 0911 706555 Giá : 3,500,000
0886 251368 Giá : 6,000,000      < - > 0911 686995 Giá : 3,500,000
0886 203203 Giá : 6,000,000      < - > 0911 686288 Giá : 3,500,000
0886 162162 Giá : 6,000,000      < - > 0911 68 2009 Giá : 3,500,000
0886 123689 Giá : 6,000,000      < - > 0911 68 2001 Giá : 3,500,000
0886 085085 Giá : 6,000,000      < - > 0911 679797 Giá : 3,500,000
0886 071368 Giá : 6,000,000      < - > 0911 679279 Giá : 3,500,000
0886 041368 Giá : 6,000,000      < - > 0911 674777 Giá : 3,500,000
0886 011368 Giá : 6,000,000      < - > 0911 660661 Giá : 3,500,000
0886 009555 Giá : 6,000,000      < - > 0911 658968 Giá : 3,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá rẻ:


Hướng dẫn chi tiết cách  chọn sim số đẹp giá rẻ

Sử dụng sim Vinaphone đôi khi cũng gặp phải một số rắc rối không mong muốn như sim hỏng, mất sim hay khi cần sử dụng các dịch vụ, cần tư vấn giải đáp thắc mắc của Vinaphone thì cần liên hệ đến số điện thoại nào,…

Sim số đẹp mạng Vinaphone

+ Đường dây nóng – Hotline:

Hotline của Vinaphone có nhiệm vụ chính là cung cấp thông tin và giải đáp những thắc mắc của khách hàng về dịch vụ, giải quyết các vấn đề khiếu nại của khách hàng, đại lý và đội ngũ bán hàng.
  • Hà Nội: 0912481111
  • Đà Nẵng: 0914181111
  • Hồ Chí Minh: 0918681111
Các số Hotline sẽ phúc vụ 24h/ 7 ngày với cước phí giống các cuộc gọi thông thường khác.

+ Hệ thống tổng đài giải đáp 18001091

Tổng đài bao gồm 2 hệ thống là hệ thống trả lời tự động và hệ thống trả lời trực tiếp của điện thoại viên với các yêu cầu đặc biệt và khiếu nại về sản phẩm, dịch vụ.

Tổng đài 18001091 hoạt động 24h/7 ngày hoàn toàn miễn phí đối với các thuê bao của Vinaphone và VNPT.

+ Dịch vụ tư vấn khách hàng trong nước - 9191

Đường dây hỗ trợ, giải đáp các vấn đề liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Vinaphone của khách hàng trong nước 24h/ 7 ngày.

Miễn cước đối với thuê bao trả sau. Cước phí sử dụng đầu số này với thuê bao Vinaphone trả trước là 200 đồng/phút đã tính thuế VAT với phương thức tính cước 1+1.

+ Dịch vụ tư vấn khách hàng quốc tế - 9192

Đường dây hỗ trợ, giải đáp các vấn đề liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Vinaphone với khách hàng quốc tế bằng 4 thứ tiếng: Anh, Trung, Nhật, Hàn.

Miễn cước đối với thuê bao trả sau. Cước phí sử dụng đầu số này với thuê bao Vinaphone trả trước là 200 đồng/phút đã tính thuế VAT với phương thức tính cước 1+1.

Trên đây là các phương thức tốt nhất để bạn lựa chọn khi gặp các vấn đề liên quan đến quá trình sử dụng sim Vinaphone, đặc biệt là các sim số đẹp như: sim thần tài mạng Vina, sim lộc phát Vina, sim vip mạng Vinaphone,.... Chúng tôi hi vọng đã cung cấp những thông tin hữu ích nhất cho bạn sử dụng sim một cách tiện lợi nhất.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simsodepvinaphone.com.vn/2017/08/duong-day-nong-vinaphone.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét