Tìm hiểu về sim dễ nhớ

Bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim lục quý hợp mệnh Hỏa. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sim dễ nhớ nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Trào lưu mua sim dễ nhớ- dễ nhớ chưa chắc đã đẹp

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Vinaphone:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0898 834 834 Giá : 7,000,000      < - > 091.99996.21 Giá : 3,450,000
0898 699688 Giá : 7,000,000      < - > 091.99996.17 Giá : 3,450,000
0898 511666 Giá : 7,000,000      < - > 091.99996.15 Giá : 3,450,000
0898 177778 Giá : 7,000,000      < - > 091.99996.10 Giá : 3,450,000
0888.19.1989 Giá : 7,000,000      < - > 091.99996.08 Giá : 3,450,000
0888.19.1989 Giá : 7,000,000      < - > 091.99996.07 Giá : 3,450,000
0888 868683 Giá : 7,000,000      < - > 091.99996.02 Giá : 3,450,000
0888 857779 Giá : 7,000,000      < - > 091.99996.01 Giá : 3,450,000
0888 838669 Giá : 7,000,000      < - > 091.99992.07 Giá : 3,450,000
0888 838568 Giá : 7,000,000      < - > 091.77779.85 Giá : 3,450,000
0888 788588 Giá : 7,000,000      < - > 091.77779.74 Giá : 3,450,000
0888 481985 Giá : 7,000,000      < - > 091.77779.72 Giá : 3,450,000
0888 353555 Giá : 7,000,000      < - > 091.77779.63 Giá : 3,450,000
0886 744744 Giá : 7,000,000      < - > 091.77772.76 Giá : 3,450,000
0886 687779 Giá : 7,000,000      < - > 091.26.1.2006 Giá : 3,450,000
0886 394394 Giá : 7,000,000      < - > 091.13.7.1998 Giá : 3,450,000
0886 391391 Giá : 7,000,000      < - > 0898 888744 Giá : 3,450,000
0886 337333 Giá : 7,000,000      < - > 0898 888439 Giá : 3,450,000
0886 291368 Giá : 7,000,000      < - > 0898 888171 Giá : 3,450,000
0886 281368 Giá : 7,000,000      < - > 0898 888039 Giá : 3,450,000
0886 211368 Giá : 7,000,000      < - > 0898 888022 Giá : 3,450,000
088.66666.94 Giá : 7,000,000      < - > 0944 111151 Giá : 3,430,000
0886 488868 Giá : 7,050,000      < - > 0898 789886 Giá : 3,430,000
0941.333.357 Giá : 7,100,000      < - > 0898 299779 Giá : 3,430,000
0916.779.339 Giá : 7,100,000      < - > 0949 992015 Giá : 3,400,000
0911.665.885 Giá : 7,100,000      < - > 0948 882017 Giá : 3,400,000
0911.550.660 Giá : 7,100,000      < - > 0948 882010 Giá : 3,400,000
0911.39.1986 Giá : 7,100,000      < - > 0945.89.1991 Giá : 3,400,000
0911 189 989 Giá : 7,100,000      < - > 0945.03.8383 Giá : 3,400,000
0888 585586 Giá : 7,110,000      < - > 0944.95.8383 Giá : 3,400,000
0911 958886 Giá : 7,150,000      < - > 0943.18.8118 Giá : 3,400,000
0898.4.68886 Giá : 7,160,000      < - > 094.11.999.88 Giá : 3,400,000
0911.6666.00 Giá : 7,166,000      < - > 0919.970.555 Giá : 3,400,000
0942.343.343 Giá : 7,200,000      < - > 0919.39.3663 Giá : 3,400,000
0919.25.8866 Giá : 7,200,000      < - > 0919.071.555 Giá : 3,400,000
0918.13.19.19 Giá : 7,200,000      < - > 0919 088838 Giá : 3,400,000
0918 689559 Giá : 7,200,000      < - > 0919 002016 Giá : 3,400,000
0917.69.8866 Giá : 7,200,000      < - > 0917.98.1988 Giá : 3,400,000
0917.58.6969 Giá : 7,200,000      < - > 0917 772012 Giá : 3,400,000
0917 886655 Giá : 7,200,000      < - > 0917 772010 Giá : 3,400,000
0916.9999.67 Giá : 7,200,000      < - > 0916 011118 Giá : 3,400,000
0916.95.5995 Giá : 7,200,000      < - > 0914.39.1991 Giá : 3,400,000
0916.66.63.67 Giá : 7,200,000      < - > 0913.79.8858 Giá : 3,400,000
0916.33.1983 Giá : 7,200,000      < - > 0913.79.8188 Giá : 3,400,000
0916.33.1979 Giá : 7,200,000      < - > 0913.79.11.89 Giá : 3,400,000
0916 666277 Giá : 7,200,000      < - > 0913.59.1990 Giá : 3,400,000
0916 666158 Giá : 7,200,000      < - > 0913.2.4.1988 Giá : 3,400,000
0915.88.9779 Giá : 7,200,000      < - > 0913 739559 Giá : 3,400,000
0915 856866 Giá : 7,200,000      < - > 0912 525239 Giá : 3,400,000
0913.66.9229 Giá : 7,200,000      < - > 0911 691686 Giá : 3,400,000
0913 55 44 11 Giá : 7,200,000      < - > 0911 155656 Giá : 3,400,000
0911 888599 Giá : 7,200,000      < - > 0888.7888.63 Giá : 3,400,000
0911 888299 Giá : 7,200,000      < - > 0888.7888.61 Giá : 3,400,000
091.666.95.99 Giá : 7,200,000      < - > 0888.68.97.68 Giá : 3,400,000
0898 888768 Giá : 7,200,000      < - > 0888.610.668 Giá : 3,400,000
0888.68.68.10 Giá : 7,200,000      < - > 0888.39.22.39 Giá : 3,400,000
0888 239839 Giá : 7,200,000      < - > 0888 982989 Giá : 3,400,000
0949 162888 Giá : 7,300,000      < - > 0888 363899 Giá : 3,400,000
0947.77.22.66 Giá : 7,300,000      < - > 0888 293294 Giá : 3,400,000
0947.77.22.55 Giá : 7,300,000      < - > 0888 110101 Giá : 3,400,000
0947.77.22.44 Giá : 7,300,000      < - > 0886.51.1234 Giá : 3,400,000
0947.77.22.33 Giá : 7,300,000      < - > 0886 668389 Giá : 3,400,000
0947 774466 Giá : 7,300,000      < - > 0915 795868 Giá : 3,390,000
0947 774455 Giá : 7,300,000      < - > 0915 133699 Giá : 3,390,000
0947 774448 Giá : 7,300,000      < - > 0898.39.99.89 Giá : 3,380,000
0947 774446 Giá : 7,300,000      < - > 0898.2.88884 Giá : 3,380,000
0947 774445 Giá : 7,300,000      < - > 0898.1.93339 Giá : 3,380,000
0947 774443 Giá : 7,300,000      < - > 0898 345168 Giá : 3,380,000
0947 774442 Giá : 7,300,000      < - > 0898 189689 Giá : 3,380,000
0947 774441 Giá : 7,300,000      < - > 088.61.78910 Giá : 3,360,000
0947 774440 Giá : 7,300,000      < - > 0943.66.76.96 Giá : 3,350,000
0947 774433 Giá : 7,300,000      < - > 0943 583987 Giá : 3,350,000
0947 774422 Giá : 7,300,000      < - > 0918.6.1.2001 Giá : 3,350,000
0947 774411 Giá : 7,300,000      < - > 0911 927555 Giá : 3,350,000
0947 774400 Giá : 7,300,000      < - > 0911 872555 Giá : 3,350,000
0947 774333 Giá : 7,300,000      < - > 0898 799568 Giá : 3,350,000
0947 774111 Giá : 7,300,000      < - > 0898 678468 Giá : 3,350,000
0947 772227 Giá : 7,300,000      < - > 0886 929299 Giá : 3,350,000
0947 772226 Giá : 7,300,000      < - > 0886 797919 Giá : 3,350,000
0947 772225 Giá : 7,300,000      < - > 0886 112286 Giá : 3,350,000
0947 772224 Giá : 7,300,000      < - > 0949.68.26.68 Giá : 3,300,000
0947 772221 Giá : 7,300,000      < - > 0949.552.558 Giá : 3,300,000
0947 770009 Giá : 7,300,000      < - > 0949 999105 Giá : 3,300,000
0947 770006 Giá : 7,300,000      < - > 0948.27.1555 Giá : 3,300,000
0947 770005 Giá : 7,300,000      < - > 0947 691102 Giá : 3,300,000
0947 770004 Giá : 7,300,000      < - > 0945.86.82.86 Giá : 3,300,000
0947 770003 Giá : 7,300,000      < - > 0945.1111.51 Giá : 3,300,000
0947 430430 Giá : 7,300,000      < - > 0945 378777 Giá : 3,300,000
0946 662228 Giá : 7,300,000      < - > 0945 357368 Giá : 3,300,000
0946 662227 Giá : 7,300,000      < - > 0945 039739 Giá : 3,300,000
0946 662226 Giá : 7,300,000      < - > 0944.89.69.69 Giá : 3,300,000
0946 662225 Giá : 7,300,000      < - > 0944.703.555 Giá : 3,300,000
0946 662223 Giá : 7,300,000      < - > 0944.000.900 Giá : 3,300,000
0946 662221 Giá : 7,300,000      < - > 0943.8.1.1991 Giá : 3,300,000
0946 662220 Giá : 7,300,000      < - > 0943.59.60.61 Giá : 3,300,000
0946 660222 Giá : 7,300,000      < - > 0941.22.47.47 Giá : 3,300,000
0946 660111 Giá : 7,300,000      < - > 0941.033.133 Giá : 3,300,000
0946 660008 Giá : 7,300,000      < - > 0941.00.01.02 Giá : 3,300,000
0946 660006 Giá : 7,300,000      < - > 0941 68 1994 Giá : 3,300,000
0946 660005 Giá : 7,300,000      < - > 0941 59 1995 Giá : 3,300,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim dễ nhớ:

Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim dễ nhớ giá rẻ

Có ý kiến cho rằng: Sim dễ nhớ chưa chắc đã đẹp. Sim dễ nhớ luôn là sự lựa chọn của rất nhiều doanh nghiệp, là lựa chọn hàng đầu để sử dụng làm Hotline. Vậy thì tại sao lại có quan điểm như vậy? Phải chăng có điều gì đó nhầm lẫn? chúng tôi sẽ cùng các bạn đi phân tích, tìm hiểu nguyên nhân vì sao nhé.

Có ai còn đặt ra câu hỏi: Sim dễ nhớ là gì không? Xin nói sơ qua về dòng sim này. Sim dễ nhớ là sim có các con số được sắp đặt một cách có quy luật, có trật tự nhất định, giúp in sâu vào tâm trí dù mới chỉ nghe một lần. Sim dễ nhớ là "cha đẻ" của các dòng sim số đẹp khác như: sim tứ quý, sim lục quý, sim lặp kép, sim taxi,... Chúng đều mang hình bóng của sim dễ nhớ.

Không phải ngẫu nhiên mà có ý kiến rằng: "Người ta cứ thấy giống nhau thì nói đẹp, nó không phải như vậy. Nó chưa chắc đã đẹp dù dễ nhớ". Chúng tôi tạm thời chưa phủ nhận ý kiến này. Một chiếc sim dễ nhớ trong mỗi hoàn cảnh cụ thể sẽ mang một ý nghĩa riêng, một sắc thái riêng. Hoàn cảnh cụ thể ở đây là bạn sử dụng chiếc sim đó làm Hotline cho doanh nghiệp hay bạn sử dụng sim với mục đích liên lạc cá nhân. Chúng ta sẽ xét trong từng trường hợp cụ thể.

Trào lưu mua sim dễ nhớ

Thứ nhất, bạn sự dụng sim dễ nhớ để làm Hotline. Tôi phải khẳng định với bạn rằng đây là một sự lựa chọn không thể chính xác hơn. Bạn thử nghĩ mà xem, khách hàng mới chỉ nghe Hotline công ty của bạn một lần mà có thể in sâu vào tâm trí, như vậy thì việc kinh doanh của bạn gần như đã thành công một phần. Đừng đặt nặng vấn đề phong thủy trong sim dễ nhớ. Bởi vì sao ư? Chẳng có lí do nào để nói một chiếc sim dễ nhớ hợp phong thủy với cả một doanh nghiệp. Phong thủy của một doanh nghiệp chính là khách hàng của bạn. Khách hàng nhớ đến Hotline của doanh nghiệp, cơ hội kinh doanh cho bạn tăng lên.

Thứ hai, bạn sử dụng sim dễ nhớ với mục đích liên lạc cá nhân. Tôi cũng lại khẳng định với bạn rằng, lựa chọn đó hoàn toàn đúng đắn. Bạn đi gặp đối tác, bạn đọc số điện thoại của bạn lên đã khiến cho đối tác của bạn kinh ngạc, nhớ luôn số của bạn, bạn thành công.

Quay trở lại vấn đề đặt ra ban đầu, đó là: "Người ta cứ thấy giống nhau thì nói đẹp, nó không phải như vậy. Nó chưa chắc đã đẹp dù dễ nhớ". Câu nói này liệu có đúng với dòng sim dễ nhớ hay chỉ là một câu nói mang tính chủ quan. Tôi xin lấy ví dụ, siêu sim 0969999999 được bán ra với giá 8 tỉ. Chiếc sim này nhìn qua thì thật sự rất đẹp. Nhưng theo đánh giá của chuyên gia, nhiều số 9 thì đẹp nhưng có số 69 là "bóc ngắn cắn dài". Hơn nữa, số sim này được đánh giá là dương khí nặng, không phải ai sở hữu cũng phù hợp, phải xem người này mệnh gì và phải là người vận khí âm.

Câu hỏi đặt ra là phải chăng khi người nói đặt ra nghi vấn: "Sim dễ nhớ chưa chắc đã đẹp?" có phải là đang xét yếu tố phong thủy về một dòng sim cụ thể nhưng lại gộp chung vào đó là sim dễ nhớ? Bởi như chúng tôi nói ở trên, sim dễ nhớ là "cha đẻ" của các dòng sim số đẹp hiện nay.

Đọc đến đây chắc quý vị và các bạn đã có những ý kiến riêng cho mình. Hãy là một người tiêu dùng sáng suốt và có những quyết định khách quan. Cuộc sống nằm trong chính bàn tay của bạn!

Chúc quý khách dùng sim may mắn!

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét