Sim năm sinh 10, 11 số các nhà mạng

Sim Năm Sinh 10 số, 11 số với các dạng 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x…mạng Vinaphone, Viettel, Mobifone, Vietnamobile, Gmobile, Sfone giá rẻ Toàn Quốc. Chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim số đẹp trả sau Vinaphone ở bài trước. Bài này chúng ta cùng tìm hiểu về sim năm sinh 10, 11 số nhé!

>>>Tham khảo thêm:

Sim năm sinh 10, 11 số giá rẻ

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Vinaphone:

Liên hệ mau sim:0932338888-0989575575

0911.99.77.11 Giá : 5,100,000      < - > 0941 91 1992 Giá : 3,500,000
0911.99.00.77 Giá : 5,100,000      < - > 0941 898896 Giá : 3,500,000
0911.99.00.44 Giá : 5,100,000      < - > 0941 898696 Giá : 3,500,000
0911.986.186 Giá : 5,100,000      < - > 0941 897666 Giá : 3,500,000
0911.979.279 Giá : 5,100,000      < - > 0941 890666 Giá : 3,500,000
0911.976.679 Giá : 5,100,000      < - > 0941 89 1998 Giá : 3,500,000
0911.97.77.97 Giá : 5,100,000      < - > 0941 89 1996 Giá : 3,500,000
0911.96.6979 Giá : 5,100,000      < - > 0941 87 1998 Giá : 3,500,000
0911.96.3636 Giá : 5,100,000      < - > 0941 87 1996 Giá : 3,500,000
0911.96.2868 Giá : 5,100,000      < - > 0941 87 1993 Giá : 3,500,000
0911.96.2626 Giá : 5,100,000      < - > 0941 87 1992 Giá : 3,500,000
0911.959.868 Giá : 5,100,000      < - > 0941 87 1990 Giá : 3,500,000
0911.939.968 Giá : 5,100,000      < - > 0941 868898 Giá : 3,500,000
0911.939.579 Giá : 5,100,000      < - > 0941 867768 Giá : 3,500,000
0911.93.1868 Giá : 5,100,000      < - > 0941 86 1998 Giá : 3,500,000
0911.898.368 Giá : 5,100,000      < - > 0941 86 1996 Giá : 3,500,000
0911.889.368 Giá : 5,100,000      < - > 0941 85 1995 Giá : 3,500,000
0911.889.168 Giá : 5,100,000      < - > 0941 85 1992 Giá : 3,500,000
0911.879.379 Giá : 5,100,000      < - > 0941 848789 Giá : 3,500,000
0911.799.568 Giá : 5,100,000      < - > 0941 842666 Giá : 3,500,000
0911.799.268 Giá : 5,100,000      < - > 0941 84 1990 Giá : 3,500,000
0911.7989.68 Giá : 5,100,000      < - > 0941 83 1998 Giá : 3,500,000
0911.792.668 Giá : 5,100,000      < - > 0941 83 1996 Giá : 3,500,000
0911.79.6768 Giá : 5,100,000      < - > 0941 83 1992 Giá : 3,500,000
0911.79.44.68 Giá : 5,100,000      < - > 0941 82 1998 Giá : 3,500,000
0911.669.799 Giá : 5,100,000      < - > 0941 82 1995 Giá : 3,500,000
0911.668.588 Giá : 5,100,000      < - > 0941 82 1993 Giá : 3,500,000
0911.66.82.88 Giá : 5,100,000      < - > 0941 82 1992 Giá : 3,500,000
0911.060.868 Giá : 5,100,000      < - > 0941 81 1993 Giá : 3,500,000
091.1998.379 Giá : 5,100,000      < - > 0941 81 1990 Giá : 3,500,000
091.1997.568 Giá : 5,100,000      < - > 0941 78 1998 Giá : 3,500,000
091.1995.968 Giá : 5,100,000      < - > 0941 78 1996 Giá : 3,500,000
091.1995.879 Giá : 5,100,000      < - > 0941 78 1993 Giá : 3,500,000
091.1995.779 Giá : 5,100,000      < - > 0941 78 1992 Giá : 3,500,000
091.1995.379 Giá : 5,100,000      < - > 0941 78 1990 Giá : 3,500,000
091.1994.179 Giá : 5,100,000      < - > 0941 76 1998 Giá : 3,500,000
091.1993.468 Giá : 5,100,000      < - > 0941 76 1990 Giá : 3,500,000
091.1992.879 Giá : 5,100,000      < - > 0941 751666 Giá : 3,500,000
091.1992.579 Giá : 5,100,000      < - > 0941 75 1990 Giá : 3,500,000
091.1992.568 Giá : 5,100,000      < - > 0941 743666 Giá : 3,500,000
091.1992.368 Giá : 5,100,000      < - > 0941 74 1990 Giá : 3,500,000
091.1991.579 Giá : 5,100,000      < - > 0941 73 1992 Giá : 3,500,000
091.1990.368 Giá : 5,100,000      < - > 0941 73 1990 Giá : 3,500,000
091.1990.168 Giá : 5,100,000      < - > 0941 725666 Giá : 3,500,000
091.1989.679 Giá : 5,100,000      < - > 0941 721666 Giá : 3,500,000
091.1989.579 Giá : 5,100,000      < - > 0941 720666 Giá : 3,500,000
091.1988.379 Giá : 5,100,000      < - > 0941 710666 Giá : 3,500,000
091.1985.679. Giá : 5,100,000      < - > 0941 702666 Giá : 3,500,000
091.1985.168 Giá : 5,100,000      < - > 0941 699997 Giá : 3,500,000
091.1980.179 Giá : 5,100,000      < - > 0941 69 1998 Giá : 3,500,000
091.1978.679 Giá : 5,100,000      < - > 0941 688986 Giá : 3,500,000
091.1919.468 Giá : 5,100,000      < - > 0941 679179 Giá : 3,500,000
091.1919.368 Giá : 5,100,000      < - > 0941 67 1990 Giá : 3,500,000
091.1919.279 Giá : 5,100,000      < - > 0941 66 1994 Giá : 3,500,000
091.191.7878 Giá : 5,100,000      < - > 0941 63 1998 Giá : 3,500,000
091.191.6168 Giá : 5,100,000      < - > 0941 63 1996 Giá : 3,500,000
091.191.00.99 Giá : 5,100,000      < - > 0941 63 1995 Giá : 3,500,000
091.190.9779 Giá : 5,100,000      < - > 0941 63 1993 Giá : 3,500,000
091.190.7878 Giá : 5,100,000      < - > 0941 62 1998 Giá : 3,500,000
091.190.6168 Giá : 5,100,000      < - > 0941 62 1992 Giá : 3,500,000
091.190.2868 Giá : 5,100,000      < - > 0941 62 1990 Giá : 3,500,000
091.19.19.568 Giá : 5,100,000      < - > 0941 61 1993 Giá : 3,500,000
0899 04 8666 Giá : 5,100,000      < - > 0941 599997 Giá : 3,500,000
0899 657 666 Giá : 5,100,000      < - > 0941 599990 Giá : 3,500,000
08888.4.1118 Giá : 5,100,000      < - > 0941 591986 Giá : 3,500,000
08888.4.1116 Giá : 5,100,000      < - > 0941 59 1996 Giá : 3,500,000
0888.832.886 Giá : 5,100,000      < - > 0941 587666 Giá : 3,500,000
0888.83.83.25 Giá : 5,100,000      < - > 0941 58 1998 Giá : 3,500,000
0888.83.28.83 Giá : 5,100,000      < - > 0941 58 1990 Giá : 3,500,000
0888.76.3688 Giá : 5,100,000      < - > 0941 579279 Giá : 3,500,000
0888.696.616 Giá : 5,100,000      < - > 0941 571666 Giá : 3,500,000
0888.69.6667 Giá : 5,100,000      < - > 0941 57 1990 Giá : 3,500,000
0888.69.3688 Giá : 5,100,000      < - > 0941 56 1996 Giá : 3,500,000
0888 84 8386 Giá : 5,100,000      < - > 0941 56 1995 Giá : 3,500,000
0911 579789 Giá : 5,160,000      < - > 0941 55 1998 Giá : 3,500,000
0945 148989 Giá : 5,190,000      < - > 0941 55 1996 Giá : 3,500,000
0947.3333.93 Giá : 5,200,000      < - > 0941 52 1993 Giá : 3,500,000
0947.3333.83 Giá : 5,200,000      < - > 0941 519292 Giá : 3,500,000
0946.27.3939 Giá : 5,200,000      < - > 0941 507666 Giá : 3,500,000
0946 268269 Giá : 5,200,000      < - > 0941 503666 Giá : 3,500,000
09444.90.777 Giá : 5,200,000      < - > 0941 473666 Giá : 3,500,000
0944 488988 Giá : 5,200,000      < - > 0941 452666 Giá : 3,500,000
0943 007004 Giá : 5,200,000      < - > 0941 44 1993 Giá : 3,500,000
0942.95.3939 Giá : 5,200,000      < - > 0941 425252 Giá : 3,500,000
0942 977799 Giá : 5,200,000      < - > 0941 42 1998 Giá : 3,500,000
0942 877878 Giá : 5,200,000      < - > 0941 41 1996 Giá : 3,500,000
094.6666.446 Giá : 5,200,000      < - > 0941 399991 Giá : 3,500,000
0916.93.36.88 Giá : 5,200,000      < - > 0941 39 1998 Giá : 3,500,000
0916.55.8288 Giá : 5,200,000      < - > 0941 39 1996 Giá : 3,500,000
0916.22.1995 Giá : 5,200,000      < - > 0941 39 1995 Giá : 3,500,000
0916.22.1985 Giá : 5,200,000      < - > 0941 380666 Giá : 3,500,000
0916.15.3939 Giá : 5,200,000      < - > 0941 38 1998 Giá : 3,500,000
0915 899099 Giá : 5,200,000      < - > 0941 38 1996 Giá : 3,500,000
0915 111379 Giá : 5,200,000      < - > 0941 377775 Giá : 3,500,000
0914.58.88.58 Giá : 5,200,000      < - > 0941 370666 Giá : 3,500,000
0914 411985 Giá : 5,200,000      < - > 0941 364666 Giá : 3,500,000
0913.59.39.89 Giá : 5,200,000      < - > 0941 36 1996 Giá : 3,500,000
0912 929919 Giá : 5,200,000      < - > 0941 36 1993 Giá : 3,500,000
0912 135788 Giá : 5,200,000      < - > 0941 36 1992 Giá : 3,500,000
0912 004422 Giá : 5,200,000      < - > 0941 35 1995 Giá : 3,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim năm sinh:


Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim năm sinh giá rẻ

Giới thiệu về sim số đẹp năm sinh:

Sim năm sinh là một dạng sim số đẹp rất đặc biệt và ý nghĩa. Bao hàm cả ngày tháng năm sinh, ngày sinh nhật của chúng ta, phần nào tạo điều kiện cho người thân và những người xung quanh của chúng ta chỉ cần nhớ ngày sinh là số liên lạc hoặc ngược lại.

Thế nào là sim số đẹp?

Thế nào là 1 số sim đẹp hợp phong thủy?, hãy khám phá về sim năm sinh cùng chúng tôi nhé

Sim năm sinh được chia thành 2 loại chính là sim năm sinh 6 số và sim năm sinh 8 số (Sim ngày tháng năm sinh). Giá thành của sim năm sinh không hề đắt đáp ứng được nhu cầu của tất cả khách hàng.

Các dạng đầu số sim năm sinh:

Đầu số luôn đóng vai trò quan trọng khiến số sim trọn vẹn một vẻ đẹp. Vậy trong hệ thống sim số đẹp thì những đầu số nào được cho là đẹp, được khách hàng tin dùng, có ý nghĩa. Một năm sinh quan trọng hơn hết là đuôi số đảm bảo được ý nghĩa của bản thân và chúng tôi sẽ đưa ra 1 số gợi ý về đầu số sim năm sinh đẹp để quý khách có thể chọn mua sim đuôi năm sinh càng ý nghĩa hơn.

Sim năm sinh 10 số Vinaphone

Thuộc các đầu số của Vinaphone, đầu số thuộc về đẳng cấp là 0913, sau đó là 0916, 0919, 0918 nhất lộc, nhất vĩnh cửu, nhất phát, vì vậy sim năm sinh vinaphone sẽ càng có ý nghĩa hơn khi được kết hợp cùng với các đầu số này. Ví dụ: 0913.12.10.90, 0918.28.10.92…

Sim năm sinh 10 số Mobifone

Với các đầu số 0903, 0906, 0909, 0908, 0939, 0933, nhà mạng Mobifone cũng được rất nhiều sự quan tâm tới dạng sim năm sinh mobifone nói riêng, và sim số đẹp nói chung, nhiều nhất theo thống kê năm qua là đầu số 0909 

Sim năm sinh 10 số Viettel

Dàn “chân dài” của “ông bầu” Viettel đó là 0988, 0989, 0986, 0983, 0982, 0979, 0966, 0968 và đầu số mới 0868. Theo báo cáo thường niên thì chúng tôi thấy được lượng người mua sim năm sinh Viettel 10 số rất lớn, và TOP 3 các đầu số có sự quan tâm nhiều nhất đó là 0988, 0989 và 0979.

Sim năm sinh 10 số Vietnamobile

Đầu số 0926 và 0928 là 2 đầu số luôn chiếm được sự chú ý của quý khách hàng mua sim số. Với người Việt Nam khi chọn mua sim năm sinh đặc biệt quan tâm đến ý nghĩa của mỗi con số thì sao có thể bỏ qua hai đầu số mãi lộc và mãi phát như vậy.

Sim năm sinh 10 số Beeline - Gmobile

Đầu 0993, 0996, 0998 tài mãi mãi trường tồn, lộc vĩnh cửu trường tồn, phát trường tồn vĩnh cửu. Lưu ý đầu số này bán ra thị trường dạng sim năm sinh này rất hợp lý chỉ với giá vài trăm nghìn khách hàng đã có thể sở hữu được một số sim ngày tháng năm sinh đầy ý nghĩa.

Sim số đẹp năm sinh 11 số:

Vì sim năm sinh là dạng sim đặc biệt điều cốt lõi không phải là đầu số như thế nào mà số sim phải trùng với ngày tháng năm sinh. Vậy nên khi lựa chọn số khách hàng nên tùy thuộc vào đầu số để lựa chọn sao cho phù hợp với ngày tháng năm sinh của mình, hãy cùng điểm qua các dạng đầu 11 số nhé:

Các dạng đầu số sim năm sinh đẹp 10 và 11 số

Sim năm sinh 11 số Vinaphone

Với các đầu số tiến lên 0123, 0124, 0125, 0127, 0129, Vinaphone đang chiếm được rất nhiều đối tượng là doanh nhân ở dòng sim 11 số này, với nhiều người, 1 số sim năm sinh phong thủy hợp cung mệnh kết hợp với 1 đầu số tiến lên thì đó là điểu không còn gì bằng.

Sim năm sinh 11 số Mobifone

Nếu như Vinaphone có đầu số tiến lên và tài lộc thì Mobifone lại có cho mình cũng đầu số "Lộc" và "Phát" như 0126 và 0128, trong khi theo thống kê các đầu 11 số của Mobifone là 0120, 0121, 0122, 0126 và 0128 đều mang lại doanh thu từ dòng sim năm sinh ở năm qua, và sim năm sinh Mobifone 11 số được bán nhiều nhất sim năm sinh đầu số 0128.

Sim năm sinh 11 số Viettel

Viettel với những đầu 11 số như 0169, 0168, 0167, 0166, 0165, 0164, 0163, 0162, đầu số "Tài" có, "Phát" có, "Lộc" có và "Tiến Lên" cũng có, trong số đó sim năm sinh 11 số Viettel được người dùng quan tâm rất đa đa dạng về đầu số, nhưng Top đầu vẫn phải kể đến sim năm sinh đầu số 0169 và sim năm sinh đầu số 0168.

Sim năm sinh 11 số Vietnamobile

Nhắc đến sim năm sinh Vietnamobile 11 số thì chúng ta sẽ nhớ ngay đến 2 đầu số Lộc Phát của nhà mạng này,tuy số lượng sim của 2 đầu số này chưa nhiều nhưng lượng sim năm sinh ở 2 đầu số này được cung cấp ra cũng tương đối không là nhỏ so với các loại sim khác cùng mạng, đối tượng chú ý đến nhiều nhất ở dạng sim năm sinh này đa số là đối tượng tình nhân, do các gói cước dịch vụ của Vietnamobile đang đánh đến đối tượng này nhiều

Một số sim đuôi năm sinh với đầu số đẹp sẽ là một món quà cực kỳ ý nghĩa để dành tặng người thân trong ngày sinh nhật. Quý khách tham khảo và đưa ra những quyết định để chọn cho mình một số sim năm sinh ý nghĩa nhất nhé!

Xu hướng chọn mua sim số đẹp năm sinh:

Trên thị trường sim số, sim năm sinh được khách hàng chọn mua rất nhiều vì đó là một dạng sim ý nghĩa như đã nói ở trên. Tuy nhiên để đảm bảo được sở thích cũng như nhu cầu sở hữu sim số đẹp năm sinh được khách hàng lựa chọn theo các xu hướng sau:

Chọn sim số đẹp năm sinh 8 số: Đây là dạng sim năm sinh full bao hàm đầy đủ cả ngày tháng năm sinh của chủ sở hữu: Ví dụ: 09.12.06.1992, 09.06.10.1988. Dạng này có ưu điểm là chứa toàn bộ ngày tháng năm sinh nhưng giá thành lại cao và khan hiếm, nếu 2 khách hàng cũng ngày tháng năm sinh cùng tìm một số sim này thì chỉ có 1 khách hàng có thể mua được nó. Dù là giá thành cao so với dạng sim số đẹp năm sinh khác nhưng vẫn được khách hàng tìm mua rất nhiều vì nó khá trọn vẹn ý nghĩa.

Chọn sim số đẹp năm sinh 6 số: Đây là dạng sim năm sinh bao hàm cặp 2 số chính trong “cột ngày- cột tháng –cột năm”. Ví dụ: 0988.12.10.83, 0912. 31.05.93. Dạng năm sinh này không đảm bảo đầy đủ ngày tháng năm sinh full nhưng giá thành lại thấp dễ mua mà vẫn đảm bảo ý nghĩa. Lượng khách mua dạng sim này là đông nhất.

Chọn sim số đẹp năm sinh 5 số: Để đánh đấu được cột mốc quan trọng của cuộc đời đó là ngày chủ sở hữu được “ban phát sự sống” thì với dạng sim số đẹp năm sinh này chủ sở hữu còn có thể gắn kết với một cột mốc nào khác nữa hoặc những con số mà quý khách yêu thích. Ví du: 09.789.12.5.79, 09.345.14.6.88. Dạng số này rất hay và thu hút được rất nhiều sự chú ý của khách hàng.

Địa chỉ mua sim năm sinh giá rẻ 

Để sở hữu ngay một sim năm sinh giá rẻ còn chần chừ gì nữa bạn hãy gọi ngay đến với chúng tôi. Với kho sim không dưới 6 triệu số đẹp, số năm sinh, năm sinh, thần tài lộc phát,… việc lựa chọn được một sim số đẹp năm sinh theo ý nghĩa của bản thân là điều quá đơn giản. Hãy đến với chúng tôi để được phục vụ như một thượng đế thực thụ:

  • Quý khách được tư vấn về chọn đầu số đẹp phù hợp với đuôi năm sinh của mình.
  • Được tư vấn về gói cước, dịch vụ 3, dịch vụ đăng ký các gói khuyến mại của nhà mạng.
  • Giao sim tận nơi trên toàn quốc miễn, hỗ trợ đăng ký chính chủ kiểm tra đầy đủ mới thu tiền.
  • Đặc biệt, với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý khách lựa chọn được một sim năm sinh giá rẻ, ý nghĩa, đầu số đẹp nhất đáp ứng được đúng nhu cầu của khách hàng.
Sim số đẹp năm sinh 10 số, 11 số giá rẻ

Sim năm sinh là sim số đẹp mà đuôi số chứa các con số ngày tháng năm sinh, hoặc đuôi năm sinh hợp phong thủy với từng người dùng theo năm sinh, cung hay mệnh. Các sim số năm sinh được cung cấp nhiều nhất bởi 3 nhà mạng lớn nhất hiện nay là vinaphone, mobifone và viettel với đầy đủ các loại sim 10 số hay 11 số đáp ứng nhu cầu chọn mua sim số đẹp của người sử dụng.

Sim năm sinh gồm những con số mang ý nghĩa đặc biệt với bản thân gắn với năm sinh, gắn với một sự kiện hay kỷ niệm đặc biệt nào đó mà bạn muốn không muốn quên. Vì vậy các nhà mạng viettel, vinaphone, mobifone. Vietnamobile, Gmobile hay Sfone .... luôn tạo ra sự đa dạng hóa dành cho các sim tạo nên các những số sim có đầy đủ ngày tháng sinh như là xxx20121992, xxxx08032015, xxxx10102010, các dãy sim này có thể được tìm thấy rất nhiều ở các loại sim 10 số hay sim 11 số để phục vụ đầy đủ cho nhu cầu của người dùng.

Sim ngày tháng năm sinh cũng có ý nghĩa phong thủy nhất định ứng với các năm và từng con số như chuỗi số như số điện thoại xxxx1986 phân tích các con số có thể thấy được ý nghĩa phong thủy đặc biệt trong đuôi số năm sinh này: 1 - chắc , 9 - trường tồn, vĩnh viễn, 8 - phát, 6 - lộc, có thể hiểu được đây là dãy số có ý nghĩa mang lại cho chủ nhân sở hữu chuỗi số này sự vững bền về tài lộc luôn luôn tiến lên cao. Sim số năm sinh tạo nên một đẳng cấp hay vị thế riêng mà khi nhìn vào, người ta có thể nhận diện được đó chỉ có thể là bạn mà không thể là ai khác

Sim Năm Sinh với nhiều dạng sim năm sinh với đa số đầy đủ các năm sinh và theo nhiều cung mệnh khác nhau để cho bạn lựa chọn, trong danh sách sim năm sinh của chúng tôi các số sim năm sinh viettel, sim năm sinh mobi và sim năm sinh vina là 3 nhà mạng lớn nhất hiện nay, tất cả đều thể hiện trên dãy đuôi số ngày tháng năm sinh của bạn

>>>Xem thêm các bài viết khác:


ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simsodepvinaphone.com.vn/2017/08/sim-nam-sinh.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét